• : Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/modules/filter/filter.module on line 792.
  • : Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/modules/search/search.module on line 728.
  • : Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/sites/all/modules/mp3player/mp3player.module on line 1203.
  • : Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/sites/all/modules/mp3player/mp3player.module on line 1208.
  • warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
  • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
  • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

Do ciała kierowniczego Świadków Jehowy

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zrywam wszelką
łączność ze zborem Świadków Jehowy. Przyczyną są błędy doktrynalne
Towarzystwa "Strażnica". Decyzja ta została gruntownie przemyślana i na
ten temat można by napisać dzieło objętością odpowiadające siedmiu
tomom Wykładów Pisma Świętego, wydanym przez założyciela tego ruchu
Russella.
Z uwagi na ograniczone miejsce poruszę tylko niektóre szczegóły.
Zaznaczam, że nie mam zastrzeżeń do pracy starszych z miejscowego
zboru. Zacznę od lat pięćdziesiątych, bowiem wtedy zetknąłem się z
"prawdą". Wówczas nie było jeszcze lotów kosmicznych, ale był już temat
do rozmów, były dyskusje z kolegami i w służbie polowej. Wyjaśnialiśmy,
opierając się na Słowie Bożym, że Psalm 115:16 podaje: "Niebiosa są niebiosami Pana ale ziemię dał synom ludzkim". Podobnie cytowaliśmy Amosa 9:2, Abdiasza 4 werset.
Ale cóż Biblia była pisana dawno temu, mogliśmy ją niewłaściwie
rozumieć, dlatego najwięcej pewności w tej sprawie czerpałem z "pokarmu
na czas słuszny" dostarczonego przez "niewolnika wiernego i rozumnego".
Wtedy jeszcze wierzyłem, że "niewolnik" jest kierowany przez Ducha
Bożego i że można mieć całkowite zaufanie do tego co on publikuje.
Wspaniałym podręcznikiem w owych latach była książka pt. "Prawda was wyswobodzi".
Czytałem to dzieło każdego roku, a czasami i kilka razy w roku tak, że
wiele szczegółów znam do dziś na pamięć np. na stronie 266 czytamy:
"Człowiek na ziemi nie może się uwolnić spod wpływu tych demonicznych
niebios, tak jak nie może przy pomocy samolotu, rakiety czy jakiegoś
innego środka wybić się powyżej powłoki powietrznej otaczającej nasz
ziemski glob..."
Nic dodać nic ująć, tylko głosić tak jak jest napisane. Z Towarzystwem
Strażnica nie można polemizować, ponieważ siedziba Towarzystwa znajduje
się w Brooklynie, a tam wszystko zawsze wiedzą najlepiej i nie można
ich wyprzedzać, trzeba cierpliwie czekać, aż będzie podane" nowe
światło".
Do dziś pamiętam zdanie wydrukowane w tej książce grubymi czcionkami na s. 295 - cytuję:
"W ogóle nie ma czegoś w rodzaju religii chrześcijańskiej, ponieważ
prawdziwe Chrześcijaństwo nie jest religią". Jednak pod koniec lat
pięćdziesiątych ukazała się Strażnica pod znamiennym tytułem: "Tylko jedna prawdziwa religia" i okazało się, że w ogóle jest coś w rodzaju prawdziwej religii chrześcijańskiej.
Do roku 1931 znani byliśmy jako Badacze Pisma Świętego i wydaje mi się,
że do owego roku wszelkie zmiany zapatrywania były na miejscu, ponieważ
badaliśmy Słowo Boże i rezultaty naszych badań mogły być różne,
mogliśmy w te "prawdy" wierzyć w większym lub mniejszym stopniu. Ale od
roku 1931 staliśmy się znani jako świadkowie Jehowy i jak sama nazwa
wskazuje odtąd już świadczymy.
Czas więc był najwyższy aby nasze zrozumienie Słowa Bożego okrzepło,
ustabilizowało się i takim pozostało. Tymczasem minęło przeszło 100 lat
istnienia Towarzystwa Strażnica a "niewolnik" z uporem godnym lepszej
sprawy płodzi niezmordowanie wciąż nowe" prawdy", które często o 180"
różnią się od poprzednich. Gdyby od nas oczekiwano, że mamy tylko w to
wierzyć, to nie widziałbym w tym wielkiego problemu, tymczasem oczekuje
się czegoś więcej i to pomimo tego, że założyciel Towarzystwa Strażnica
pastor Russell był odmiennego zdania. W książce pt. "Dokonana Tajemnica" przytoczono jego pogląd w tej sprawie: "Ordynacją od Boga jest spłodzenie z Ducha Świętego, jeżeli ktokolwiek głosi Ewangelię bez tego wyświecenia, to czyni to, do czego nie został upoważniony".
Tak więc członkowie "wielkiej rzeszy", którzy przyłączyli się do
spłodzonego z Ducha Świętego ostatka, obecnie są zastraszani i
napędzani do głoszenia, czynią to, do czego w rzeczywistości nie mają
prawa.
Moje zainteresowanie książką pt. "Dokonana Tajemnica"
nie było przypadkowe, zwróciła na nią uwagę sama Strażnica (TOM CV, nr
5, ss. 16, 17) w art. pt. "Żywi ludzie wiary, którzy nigdy nie umrą".
Pytałem wielu braci, co mieli na myśli Badacze Pisma Świętego (pod
kierownictwem Rutherforda) mówiąc w roku 1918, że "miliony żyjących
nigdy nie umrą" jeżeli ze sprawozdań wynika, że w roku 1918 było ich
zaledwie 3868 na całym świecie? Kto więc wchodził w skład tych
milionów, które miały nigdy nie umrzeć?
Pomyślałem, że skoro Strażnica cytuje z książki pt. "Dokonana Tajemnica", to odpowiedź może być w tej książce. Istotnie już na stronie 15 w komentarzu do Objawienia 1:7 jest powiedziane: "Chrystus powróci przed nawróceniem się świata ludzkiego i w celu nawrócenia rodzaju ludzkiego".
Natomiast na s. 158 tej samej książki czytamy:
"Pismo Święte wykazuje dwa rodzaje niebiańskiego zbawienia i dwa stopnie ziemskiego
zbawienia: Maluczkie stadko, czyli ci, którzy zasiądą z Chrystusem na
Jego tronie, następnie Wielka Kampania, która stać będzie przed tronem,
mając
w ręku palmę męczeństwa ale nie mając korony chwały, potem święci Starego Testamentu, którzy zostaną książętami na całej ziemi i wreszcie Świat ludzkości, który będzie się składał z poddanych królestwa".
Tu więc były te miliony, które nigdy nie miały umrzeć. Oczywiście
później się z tego wycofano, obecnie natomiast odgrzewa się ponownie tę
starą prawdę z roku 1918. Nie wiem tylko po co skoro to nieprawda. W
swej 100 letniej historii Towarzystwo splamiło się niejedną datą.
Dawniej jednak umiano się czasem przyznać do błędu. Rutherford odnośnie
roku 1925 powiedział wobec wszystkich w Bethel: "Cóż ośmieszyłem się".
(Strażnica CVI nr 14, s. 24) Ale w naszych czasach Towarzystwo się nie
ośmieszyło, tylko szuka się kozłów ofiarnych wśród nadzorców okręgów,
obwodów oraz starszych po zborach.
Chętnie wciąż się przytacza słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 24:36,
mówiąc o naszej nieznajomości dnia ani godziny. Ale w 1969 roku słowa
te opatrzono zupełnie innym komentarzem, cytuję ze Strażnicy nr. 905 z
1969 roku s. 8, ''35: ,Nie pora więc na to, by sprawę obracać w żart, posługując się słowami Jezusa że o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.
(...) Wręcz przeciwnie, nadszedł czas by jasno zdać sobie sprawę, że
szybko zbliża się kres teraźniejszego systemu rzeczy, przy czym będzie
to okres gwałtowny".

Jeżeli w 1969 roku powoływanie się na
słowa Jezusa było obracaniem sprawy w żart, to kto dziś robi sobie
żarty ze Słowa Bożego, cytując te same słowa? Wspaniałe wyjaśnienie
dała delegacja braci z Ciała Kierowniczego gdy w 1978 roku odwiedziła
braci w Polsce, cytuję z zapisu magnetofonowego: "Z Boskiego
punktu widzenia lud Jego nie był gotowy aby pójść do nowego porządku
rzeczy. I była to prawda, nie byliśmy gotowi. Nie było kogoś, kto by
nas wprowadził. Mieliśmy Mojżesza, ale nie mieliśmy Jozuego. Byliśmy
znani przez około 100 lat jako stowarzyszenie, które kierowało
Świadkami Jehowy. Strażnica, mówiła, że z nadejściem Armagedonu to
stowarzyszenie przestanie istnieć, zejdzie ze sceny tego świata.

Kto by więc przeprowadził nas gdyby przestało istnieć stowarzyszenie, które się nami opiekowało?"
Czyżby zapomniano o tym co mówiono wcześniej a mianowicie że Jezus
Chrystus panuje jako król już od 1914 roku i tylko czeka na moment aby
wprowadzić lud Boży do Nowego systemu i nie odstąpi diabłu nawet jednej
godziny ze swego 1000 letniego panowania?
Cytuję dalej:
"Po raz pierwszy w historii świadków Jehowy na tym świecie zostały
odwiedzone przez członków Ciała Kierowniczego wszystkie oddziały aby
dokonać inspekcji i dać wskazówki i udzielić rady. Wy tego
doświadczacie, to jest
początek a nie koniec! Było to czymś
tak wielkim w Organizacji Świadków Jehowy, że niektórzy członkowie
Ciała Kierowniczego nazwali to Armagedonem roku 1975.
Było to tak wielkie, że nawet porównywali to do wydarzenia pięćdziesiątnicy"
Pozwolę sobie tu przypomnieć, że to już drugi raz w XX wieku mamy coś
takiego co można przyrównać do wydarzeń pięćdziesiątnicy. W książce pt.
"Dokonana Tajemnica"
na stronie 428 czytamy: Podczas zesłania Ducha Świętego na Zielone
Świątki, dom w którym Apostołowie byli zebrani napełniony byt szumem,
jakby przypadającego wiatru gwałtownego. Gwałtowny szum reprezentuje
przyjęcie przez Pastora Russella bogatego daru Ducha Bożego, którego
kierownictwu się ofiarował i którego wpływowi poświęcił swój żywot".
Z tego co napisał Pastor Russell nie przestrzega się nawet jednej dziesiątej części pomimo, że: "był On napełniony Duchem Świętym w takiej mierze jak żaden inny Chrześcijanin, prócz Apostołów" (s. 429).
Nie przeszkadza to Ciału Kierowniczemu oświadczyć, że znów przeżyli cos
takiego, co można porównać do wydarzeń pięćdziesiątnicy. Istotnie
zaczęto pisać o raju duchowym, o duchowym spełnieniu się licznych
proroctw biblijnych. Strażnica XCV, nr 11, §2 podaje:
"Sławne proroctwa biblijne, do których zaliczają się na przykład
rozdziały 2, 9,35','65, 66 Księgi Izajasza, spełniają się przede
wszystkim w sensie duchowym". Już w latach pięćdziesiątych, podobnie
zresztą jak dziś, ludzie żyli w ciągłej obawie przed nuklearną zagładą.
Głosząc przez te wszystkie lata wskazywaliśmy, że Słowo Boże podaje
przykład trzech Hebrajczyków wrzuconych do pieca ognistego i pomimo
tego zachowanych przy życiu. Wskazywaliśmy na Psalm 91:7, który mówi:
"Chociaż padnie u boku twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po drugiej twojej stronie, ciebie to jednak nie dotknie".
Potem przyszło lepsze zrozumienie tej sprawy. Było ono na pewno lepsze
dla tych, którzy kierowali Organizacją, ale nie dla tych, którzy jej
zaufali. Strażnica XCVI, nr 6, wyjaśniła, że Psalm ten nie dotyczy
ochrony cielesnej lecz duchowej. Że świadkowie Jehowy będą zachowani
przy życiu jako klasa, a nie poszczególne jednostki. Istnieją jakoby
dwie prawdy: pierwsza na użytek osób zainteresowanych, mówiąca o raju
rzeczywistym i jego dobrodziejstwach; druga prawda dla osób, które już
są w Organizacji i mają za sobą spalone wszystkie mosty. Dla nich już
nie ma raju oprócz tego w jakim żyją obecnie. I takim osobom w razie
czego powtarza się słowa: "no gdzie pójdziemy, no bracie gdzie pójdziemy?!"
Trzeba więc dalej ciągnąć ten wóz. Ale nie zwalniać tempa tej
działalności. Ktoś kiedyś powiedział, że można ogłupiać pewnych ludzi
przez pewien czas, albo można ogłupić wszystkich ludzi przez krótki
czas, ale nie da się ogłupiać wszystkich ludzi przez cały czas. Jako
przykład jawnego fałszowania słów Pana Jezusa przytoczę to co jest
napisane w Strażnicy CV, nr 21, s. 6: "Wszystko co przepowiedział
Jezus, ma się spełnić za życia przynajmniej niektórych ludzi z
pokolenia 1914".
Chyba, że tak pisze w przekładzie Nowego Świata, bo wszystkie dostępne
mi przekłady Pisma Świętego podają, że "nie przeminie to pokolenie" a
nie za życia przynajmniej niektórych ludzi z pokolenia roku 1914. Pan
Jezus nic nie mówił o roku 1914. Zresztą Towarzystwo długość pokolenia
rozciągnęła do 120 lat, bo tak jest wygodniej, do roku 2034 jeszcze
jest daleko, a potem coś się wyjaśni zresztą o to będą się martwić już
inni albo komputery, które instaluje się do obliczania czasów pogan.
Podobnie jak Strażnica CV, nr 22, s. 4 podaje: "W sierpniu 1914 roku
jeden świat się skończył a drugi rozpoczął". Wystarczy teraz ten drugi
świat nazwać nowym światem i już mamy to o co nam chodzi. "Już dziś spełnia się Objawienie 7:17 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu," przekonuje Strażnica CVI, nr 2, s. 27 oraz CVI, nr 11, s. 16, §16.
W tym wszystkim ciekawe jest jak Towarzystwo Strażnica zapatruje się na zmiany poglądów w innych religiach.
Przebudźcie się!, nr 3, s. 6, pt. "Co się dzieje w kościołach", w artykule pt. "Zmiany, które niepokoją wiernych", czytamy: "Jedną
z przyczyn jest fakt, że wierni są zaniepokojeni tym, co się dzieje w
kościołach. Miliony ludzi niemile zaskoczyła wiadomość, że to co
dawniej uważali za konieczne do zbawienia duszy, obecnie ich Kościół
uznał za niepotrzebne lub zgoła niewłaściwe. Czy i Ty nie czułbyś się
już zniechęcony, a może nawet zrozpaczony tym, co się dzieje w Twoim
Kościele? Relacja pewnego kupca z Medelin w Kolumbii jest
charakterystyczna
dla sposobu reagowania na te zmiany wielu katolików: "Niech mi pan
powie, jakże ja teraz mogę mieć zaufanie do czegokolwiek? Jakże mogę
wierzyć w Biblię i w Boga? Jak mogę teraz wierzyć? Jeszcze 10 lat temu
my, katolicy posiadaliśmy absolutną prawdę; wierzyliśmy w nią całym
sercem. Teraz Papież i nasi księża mówią nam, że mamy przestać wierzyć
w to, w co dotąd wierzyliśmy; bo musimy wierzyć w coś "nowego". Skąd
mogę wiedzieć, czy to "nowe" będzie jeszcze prawdą za pięć lat?"

Jeżeli u innych ludzi wierzących wszelkie zmiany są tak boleśnie
przyjmowane, trzeba chociaż czasem przypomnieć sobie o swoich wiernych,
którym się tego nie oszczędza. Jak już nadmieniłem na wstępie,
potwierdzam, że nie mam zastrzeżeń do starszych w miejscowym zborze,
czego nie mogę powiedzieć o starszym z sąsiedniego zboru, z którym
miałem wątpliwy przywilej mieć łączność w latach 1982-83.
Tym braciom a szczególnie "bratu" Danielowi M. dedykuję słowa które 
napisał ksiądz Leonard Świderski po 30 latach kapłaństwa, porzucając
Kościół Katolicki, w książce pt. "Oglądały oczy moje". On te słowa
kierował do Kardynała Wyszyńskiego i biskupów. Te słowa pasują też do
mojej sytuacji życiowej. Cytuję:. "Nie płacz krokodylu nad murzynem
któregoś pożarł, nad sobą płaczcie faryzeusze, bo gdyby nie było takich
jak wy, to by nie było takich jak ja". "Bratu Danielowi zawdzięczam
bardzo dużo, wiele zrozumiałem w czasie pobytu w zborze, w którym
przewodniczył, szczególnie sobie cenię to, że tak serdecznie
zatroszczył się o ośrodek, w którym była tragedia i to, że trafnie
ocenił, iż pewni starsi wiekiem bracia doprowadzili zbór na Podwalu do
ruiny, mimo Jego wzrostu w tamtych trudnych dla Organizacji latach z 10
do ponad 60 osób. Cenię także to, że tak "serdecznie" odpowiadał na
moje pytania, że zmuszony byłem stawać przed Komitetem Sądowniczym aby
obronić sprawę Bożą i swoją godność. I to, że gdy byłem w innym zborze,
tak umiejętnie podjudzał przeciwko mnie starszych, oskarżając mnie o
to, że ja piszę odwołania osobom wykluczonym ze społeczności.
Proszę bardzo, bracia, teraz gdy wszyscy mają ręce rozwiązane,
postawcie chociaż jedną osobę przeciwko mnie, która powie że ja jej
napisałem odwołanie do Towarzystwa. Szkoda, że niektórzy uważają innych
za półgłówków sądząc, że ci nie potrafią sami napisać nic w swojej
obronie. Dziękuję też tym "braciom" starszym, którzy odwiedzili mnie
wiosną tego roku.
W rozmowie zwróciłem między innymi uwagę na to, że książka "Prawda,
która prowadzi do życia wiecznego" jest już 10 lat nieaktualna, że
należy pisać do Towarzystwa by ją wycofać albo wyciąć co najmniej dwa
rozdziały. Wówczas oświadczono mi: "Ty bracie możesz sobie wyciąć ile
chcesz rozdziałów z tej książki".
Nie wyciąłem nic. Pokornie czekam na "niewolnika", bo tak należy. I
doczekałem się. Po czterech miesiącach w lipcu 1985 publicznie
oświadczono na zebraniu, że książkę "Prawda, która prowadzi do życia
wiecznego" należy wycofać ze wszystkich studiów i zastąpić ją nowym,
wspaniałym pokarmem na czas słuszny, jakim jest podręcznik-książka
"Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi ". Jeszcze chwila refleksji
nad książką "Prawda".
Byłem przy jej narodzinach. Pamiętam jak piano z zachwytu jaki to
wspaniały podręcznik. Była ponoć bestselerem. Osiągnęła nie notowane
nigdy przedtem nakłady. Ale jej żywot okazał się krótki, bo służyła do
zwodzenia ludzi. A kłamstwo ma krótkie nóżki. Teraz książkę wycofano,
ale ludzie pozostali, no bo gdzie pójdziemy ?
Teraz mamy nowy podręcznik, ale on także zawiera nieprawdę'! Nie
studiowałem jeszcze całej książki "Będziesz mógł żyć wiecznie..." ale
już na stronie 39, §16 usiłuje się dowieść, że Jezus nie jest Bogiem,
że jest takim samym bogiem jak szatan. Czyżby zapomniano, że Jezus
Chrystus jest Królem? Że Jezus, a nie szatan przelał za nas krew? Drogocenną krew na Golgocie? Że
przed nim ma się zgiąć wszelkie kolano? Takie porównanie nie może się
narodzić w umyśle ludzi Bożych. To sam szatan pragnął być zawsze równym
Bogu i osiągnął to jak widzimy u świadków Jehowy.
Przytaczam
wcześniejszy pogląd Towarzystwa w tej sprawie z książki pt. "Dokonana
Tajemnica" s. 16 w komentarzu do Objawienia 1:8 - cytuję: "Który jest i
który był, i który przyjść ma, On wszechmogący - od chwili
zmartwychwstania datuje się poselstwo:" Dana mi jest wszelka władza na
niebie i na ziemi. Z tego wynika iż dopiero od tej pory Jezus mógł być
nazwanym Wszechmogącym".
Uczono mnie, że nie może być dwóch prawd w jednej sprawie, które to
prawdy wzajemnie by sobie zaprzeczały. W której więc książce
Towarzystwa znajduje się prawda, a w której kłamstwo?
Zdaję sobie doskonale sprawę, że to co tu napisałem kwalifikuje mnie
według zasad Towarzystwa Strażnica do pozbawienia społeczności i z tym
się zgadzam. Z pewnością dobrze wiecie, że istnieje międzynarodowa
opozycja, a w Polsce są również zbory niezależne od Brooklynu. Na
powyższe pismo nie oczekuję odpowiedzi ponieważ odpowiedź może być
tylko jedna i jest ona mi dobrze znana.
Mieczysław i Eryka P.

Prawda was wyswobodzi s 266

Prawda was wyswobodzi s 295

Dokonana Tajemnica s 63