• warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
  • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
  • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

Milenium a zmartwychwstanie

Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. (Obj. 20:5)

 

Strażnica o zmartwychwstaniu

Nawet Ci, którzy umarli, będą się mogli rozkoszować rajską ziemią. Powrócą do życia! Zamiast nekrologów będą publikowane radosne wiadomości o zmartwychwstałych Jakże cudownie będzie witać powracających z grobów zmarłych ojców, matki dzieci i innych bliskich. Żadne kostnice, cmentarze ani nagrobki nie będą już mącić piękna rajskiej ziemi.
Po Chrystusie miały doczekać się zmartwychwstania "według własnej kolejności" 144000 namaszczonych dziedziców Królestwa, którzy szli śladami Mistrza aż do śmierci. Miało to następować "w czasie jego przyjścia (właściwie "obecności", po grecku Parousia)", a więc począwszy od pamiętnego roku 1914. Niewielka liczba pozostałych duchowych "braci" Chrystusa dalej służy Bogu tu na ziemi. Powstają oni do życia w tej randze, "w mgnieniu oka", w chwili swej śmierci jako ludzi. W ten sposób dojdzie w końcu do tego, że cały duchowy "Izrael Boży" będzie zgromadzony w niebiańskim Królestwie.
Wszystkie dowody wskazują na to, że owo zmartwychwstanie niebiańskie rozpoczęło się w roku 1918 - już po tym, jak Jezus w roku 1914 objął tron i we wstępnej fazie swej królewskiej, zwycięskiej szarży oczyścił niebiosa z Szatana i demonów.
Wzrok ludzki jest zbyt słaby, żeby dostrzec organizmy duchowe, toteż zmartwychwstanie tych, "którzy w Panu umierają", odbywa się w sposób niewidzialny dla ludzi. Dlatego odkąd w roku 1914 rozpoczęła się "obecność", czyli paruzja Chrystusa, ludzkość nie widzi go ani nie uświadamia sobie, że zmartwychwstają jego uczniowie.
Nie łudź się, że tak będzie wyglądał raj jak to ci przedstawia "niewolnik". Biblia podaje, że będzie Tysiącletnie Królestwo, i spełnią się proroctwa z Izajasza. Nic nie wspomina, że w tym okresie (czyli Milenium) nastąpi jakiekolwiek zmartwychwstanie. Poniższy cytat, którego nie podałeś ze Strażnicy, powtórzy się w historii nauk Świadków Jehowy. Jak sami piszą były to mylne nadzieje, ale ludzie wierzyli im jak Bogu, tak będzie z obecna nauką.
Przez 38 lat poprzedzających rok 1914 Badacze Pisma Świętego, jak zwano wówczas Świadków Jehowy, (...) żywili pewne mylne nadzieje. Na przykład spodziewali się, że do października 1914 roku pełna liczba namaszczonych duchem chrześcijan znajdzie się w niebie. (...) Później jednak chrześcijańscy pomazańcy zrozumieli, że czeka ich jeszcze na ziemi wiele pracy.

 

1000 lat

Dwudziesty rozdział Objawienia podaje nam trzy cenne wskazówki odnośnie tego, kiedy i w którym okresie pojawi się millennium. Naprzód musi nastąpić związanie szatana na tysiąc lat.

Związanie szatana

Ewangelie donoszą nam jak często Pan Jezus zmagał się z tymi mocami ciemności. Przekonywał, że: Jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, zatem nadeszło do was Królestwo Boże (Mat. 12:28). Na Golgocie Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi (Kol. 2:15).
Związanie szatana przedstawia ograniczenie jego działalności, a nie kompletny jego koniec. Według Objawienie 20:2,3) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Jest on ograniczony szczególnie co do możliwości oszukiwania narodów. Teraz odbywa się sąd nad tym światem: teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę (Jan 12:31,32).
Pragnieniem Apostoła Pawła było: Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę w Jezusa współudziału z uświęconymi. (Dz. AP. 26:18) Czy masz podobne pragnienie?
Na podstawie tych kilku cytatów Towarzystwo Strażnica ma problem z wyznaczeniem jakieś daty rozpoczęcia pierwszego zmartwychwstania. Chętnie szydzi sobie z nauk chrześcijan, którzy mówią o zmartwychwstaniu, z jedną tylko różnicą, odrzucają rok i podział klasowy, które ustanowił niewolnik. Strażnica próbuje zamknąć usta pytających cytatem, że: "ludzkość nie widzi go ani nie uświadamia sobie, że zmartwychwstają jego uczniowie".
Prawdą jest, że najłatwiej jest coś przemycić mówiąc, że tego nie widać. Czytając Ewangelie nie można powiedzieć, że zmartwychwstanie będzie niewidzialne i ciche.

Biblijną nauka o zmartwychwstaniu i przyjściu Pańskim zawsze występują razem, co potwierdzają nauki głoszone przez Pana Jezusa i apostołów. Apostoł Paweł w Liście do Koryntian (1 Kor. 15:23) potwierdza tą zasadę pisząc: A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia. Czyli paruzja i zmartwychwstanie nastaną w tym samym czasie.
Powtórne przyjście Chrystusa i Pierwsze zmartwychwstanie
Już za czasów apostołów wkradły się do kościoła błędne nauki mówiące o tym, że zmartwychwstanie już się dokonało, inni głosili, że zmartwychwstanie nigdy nie nastąpi. Apostoł Paweł Liście do Koryntian (15;1-58) odsłania nam tajemnicę: A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nim porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się tymi słowy (1 Tes. 4:15-18).
Tymi słowy tą nauką, która została objawiona mamy się pocieszać, a nie wymyślonymi datami.
najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
potem my, którzy pozostaniemy przy życiu,
razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana;

Apostoł Paweł podaje jak długo będzie trwał okres pierwszego zmartwychwstania: Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. (1 Kor. 15:51, 52).
Od 1914 roku (do 2001 r.) dzieli nas okres 86 lat, z pewnością nie jest to okres w "oka mgnieniu". "Niewolnik" nadal przekonuje, że podczas śmierci każdego z 144.000 zaraz następuje przemienienie, inaczej mówiąc, pójście do nieba. Od 1914 roku zmienił tę datę na rok 1918, 1919. Która jest prawdziwa ? Żadna ponieważ ma takie same podstawy biblijne jak 1881, 1914 rok.
Czy ludzie zauważą rozpoczęcie zmartwychwstania? Na to pytanie odpowiedział Pan Jezus kiedy mówił o swoim wtórym przyjściu: Powiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony (Łuk. 17:34-36).

 

Drugie zmartwychwstanie

"Ale czy Chrystus Jezus i 144 000 to jedyne osoby, które w odpowiednim porządku mają dostąpić zmartwychwstania? Bynajmniej! W Liście do Hebrajczyków 11:40 czytamy przecież, że powstaną oni do "czegoś lepszego" mianowicie do niebiańskiego dziedzictwa duchowego. A od czego jest lepsze to dziedzictwo? Od stanu, w jakim się znajdą wstający do życia w następnej kolejności! Zmartwychwstaniem tym zapewne zostaną objęci słudzy Boży, którzy będą ustanowieni "książętami po całej ziemi"; sama logika wskazuje, że ci znajdą się wśród pierwszych wzbudzonych na ziemi po ostatecznym zwycięstwie Jehowy w bitwie Har-Magedonu. Będą dzięki temu mogli podjąć zadania przydzielone im na "nowej ziemi" (...) W grupie tej spodziewają się znaleźć także wierni, oddani Bogu chrześcijanie, którzy mając nadzieję ziemską z różnych przyczyn umierają przed nastaniem "nowej ziemi".

Wyrażenie "Jeruzalem niebiańskie" odnosi się w Biblii do niezniszczalnego Królestwa niebiańskiego, do którego powołano chrześcijan - namaszczonych duchem Bożym (Hebrajczyków 11:10; 12:22,28). (...) Paweł przypomniał więc chrześcijanom pochodzenia hebrajskiego, że "nie mamy tutaj miasta trwałego, lecz pilnie szukamy tego, które ma nadejść" (Hebrajczyków 13:14).
Już na wstępie tego tekstu "niewolnik" wprowadza czytelników, w błąd. Strażnica z 1982 roku (CIII) podaje, że dotyczy to ludzi, którzy będą książętami na ziemi, czyli, że nie mają nadziei niebiańskiej. Natomiast osiem lat później podano, że wersety te dotyczą ludzi, którzy mają nadzieję niebiańską. Kogo dotyczą te wersety biblijne? Na to pytanie mamy odpowiedź w jedenastym rozdziale tego listu, czyli mężów Starego Testamentu. Są oni powołani do życia w niebie a nie na ziemi, jak chce tego Strażnica na ziemi. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto (Hebr.11:16). .

Kiedy się rozpocznie?

Już samo wyrażenie "pierwsze zmartwychwstanie" wskazuje jednak, że będzie drugie. Ma to być zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych do życia na rajskiej ziemi. Nastąpi po Armagedonie. Biblia mówi zgoła coś innego, że będzie ono miało miejsce, gdy się skończy 1000 lat. (Obj. 20:4-6). "Niewolnik" skomentował ten tekst w następujący sposób:
Wiemy już, (skąd?-przpis SN)że gdy zmarli powstaną z grobu, nie będzie się ich sądzić na podstawie, tego co uczynili w przeszłości. Będzie się raczej brać pod uwagę ich postępowanie w czasie Dnia Sądu (to znaczy okresie 1000-lecia.
"Niewolnik" podzielił zmartwychwstanie na trzy okresy:
1. Duchowego Izraela 144000 wyznaczono kilka dat: rok 1914, 1918, 1919,1925 i od tych wymyślonych dat, okres zmartwychwstania wg nich trwa cały czas.
2. proroków i patriarchów po Armagedonie
3. wielkiej rzeszy i wszystkich innych zmarłych przez całe 1000 lecie

Biblia nic nie mówi o drugim i trzecim zmartwychwstaniu tak, jak to pisze "niewolnik". Wszyscy, którzy nie będą mieli udziału w pierwszym zmartwychwstaniu, zostaną dopiero wzbudzeni na Sąd Ostateczny, gdy się skończy 1000 lat. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy miejsca, które by nas uczyło ,że umarli będą dochodzić do doskonałości przez całe 1000 - lecie, jak to przekonuje nas jedna z książek: Na przykład w minionych wiekach zmarło wiele ludzi, którzy nie umieli czytać i nigdy nie widzieli Biblii. (...) zostaną na rajskiej ziemi pouczeni o woli Bożej i będą mieli sposobność wykazać swą miłość do Boga przez spełnianie woli Bożej.
Że nauka ta nie ma podstaw biblijnych świadczy o tym, fakt że w powyższym cytacie nie podano żadnego wersetu. Autorzy tej książki próbują w różny sposób obalić naukę Pana Jezusa i tak na stronie 174 § 25 piszą:
Tym, którzy zostaną wskrzeszeni do życia na ziemi, da nowe ciało fizyczne. To nowe ciało fizyczne niewątpliwie będzie podobne do ciała, które dana osoba miała przed śmiercią, dzięki czemu ci, którzy ją przedtem znali, będą ją mogli poznać.
Pan Jezus tak nie uczył: Błądzicie nie znając Pism ani mocy Bożej. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie.. Mat. 22:29,30).
Powoływanie się na wypowiedź Pana Jezusa, który powiedział: I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili by powstać na sąd (Jan 5:29), jest wyrwane z kontekstu tego rozdziału jak i całej nauki o zmartwychwstaniu.
Pan Jezus nie miał kilku teorii na jeden temat. Jego nauka była jasna, a jeśli były jakieś wątpliwości zostało to objawione apostołom. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sadem, lecz przeszedł z śmierci do żywota (Jan 5:24).
Każdy stanie przed tronem Chrystusowym, ale, po co?
Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe (2 Kor. 5: 10). A jak postanowiono raz ludziom umrzeć, a potem sąd. (Hebr. 9:27) Czy słowa Pana Jezusa i ap. Pawła sobie zaprzeczają? W żadnym wypadku, uzupełniają się. Nagroda dla wszystkich zbawionych nie będzie równa (zobacz Obj. 2:7,10,17,26,27; 3:5,11,12).

Podstawą do otrzymania nagrody jest właściwy fundament. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, drzewa siana, słomy. To wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane jest na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze; Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień. (1 Kor.3:11-15)
Paweł ostrzega: Przeto nie sądźmy przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga (1 Kor. 4:5).

Ilustracja z książki Od raju traconego do raju odzyskanego, wyd. pol.

Ks. pt. Będziesz s. 165 § 20

Strażnica Rok 1982 - CIII/6 s.4 § 13

Wspaniały Finał...s 103 w § 12

Strażnica CI nr 9 s 11 § 17

Strażnica nr 20/1990 s 19 §.20, 21

Strażnica 6/CIII s 4 § 15 (podkreślenia-autor)

Strażnica 20/1990 s 17 § 10

Będziesz mógł żyć wiecznie... s 173 § 24)

Będziesz mógł żyć wiecznie...s 171 § 15