• warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
  • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
  • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

Kto jest fałszywym prorokiem wg Strażnicy?

Bestia wychodząca z ziemi w roku 1923

Rutherford w 'Dokonanej Tajemnicy' dopatrzył się w tej bestii: Kościół Anglii i Irlandii, oto jego komentarz:
"Istnieje tylko jeden kościół, który zupełnie odpowiada temu symbolowi; jest to 'Założony kościół Anglii i Irlandyi.' (.) System ten na podobieństwo papiestwa, był zlaniem się kościoła i państwa, czyli był kościelnem państwem.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Biblii i inne zrzeszenia nie będące w styczności z tym związkiem bestyi, ulegną radykalnym prześladowaniom. Prawda upadnie na ulicach. (Izaj. 59:14).
Sprawiedliwość nie będzie mogła wejść w życie, wobec ucisku nowego porządku rzeczy. Przez jakiś czas bę­dzie się wydawać, jak gdyby odniesiono wielkie chrześcijańskie zwycięstwo, zarówno przez papiestwo jak i przez sfederowany protestantyzm, - który już więcej nie będzie protestował."

Pisał, że ani: Protestanci ani inni chrześcijanie nie rzucili 'prawd Strażnicowych' na ziemię, z biegiem lat upadły same, a następcy tych 'olśniewających prawd' nie chcą dziś o tym słyszeć. No, ale czas biegł, głosiciele wyczekiwali nowego pokarmu, wielu głosicieli zgodnie z wcześniejszą nauką wyczekiwali, że w 1914 roku wszystko się skończy:
"W owym czasie wielu sług Jehowy oczekiwało, że trwające zmagania zbrojne przeobrażą się w wojnę Bożą, czyli Armagedon, toteż ogromna ciekawość wzbudził tytuł przemówienia publicznego: "Pokój - czy będzie trwały?"

 

Bestia wychodząca z ziemi w roku 1986

"Miała dwa rogi jak baranek, a mówiła jak smok". Anglo-amerykańskie mocarstwo światowe, twierdząc o sobie, że jest chrześcijańskie i usposobione pokojowo, przybiera wygląd baranka. W rzeczywistości jednak działa jak smok. (.) Ogólnoświatowy szatański system polityczny odniósł "śmiertelna ranę" podczas pierwszej wojny światowej. (.)".
Książka Wspaniały finał objawienia bliski, nawiązuje do tych samych wersetów i nagle zobaczyło w niej Anglo-amerykańską potęgę światową -a nie jak dotychczas 'prorokował niewolnik', że był nią kościół Anglii i Irlandii. Jedna ze Strażnic tak przedstawiała tę dwurożną bestię w 1988 roku:
"To dzikie zwierzę ma dwa rogi, co wskazuje na współdziałanie dwóch mo­carstw politycznych. Powiedziano też, że występuje z ziemi, a nie z morza. Wywodzi się, więc z ugruntowanego przez Szatana ziem­skiego systemu rzeczy. Musi to być, zatem istniejąca już potęga światowa, która w dniu Pańskim zaczyna odgrywać doniosłą rolę. O kogo tu może chodzić? O anglo-ame-rykańską potęgę światową - tę samą, którą wyobraża siódma głowa poprzedniej bestii, tyle, że występującą w specjalnej roli.

 

Bestia występująca z morza

"Co wyobraża ta monstrualna bestia? Jan udzielił w natchnieniu ważnej wskazówki: Dano jej władzę nad każdym (.)szczepem, ludem, językiem i narodem" (Obj. 13:7, BT). A co takiego panuje nad każdym mieszkańcem ziemi? Jedynie ogólnoświatowy system władzy politycznej. Czy ten system rzeczywiście otrzymał swą pozycję od "smoka", Szatana?"(.)".

 

Bestia szkarłatno czerwona

"Janowi pokazano jeszcze Innego, potwora, który w gruncie rzeczy był wierną kopią poprzedniego i także miał siedem głów. O nich to, po­wiedziano, że przedstawiają 'sie­dmiu królów', czyli mocarstw świa­towych, z których "pięciu upadło, jeden jest, a inny jeszcze nie na­stał" (Obj. 17:9,10
Czym natomiast okazała się siódma głowa? Ponieważ występowała w wizji związanej z "dniem Pańskim", więc musi reprezentowali potęgę światową zajmująca miejsce Rzymu w obecnych dniach ostatnich, w których żyjemy od roku 1914. Z historii wynika, że chodzi o dwuczłonowe mocarstwo, złożone z Wielkiej Brytanii l Stanów Zjednoczonych Ameryki. "(.)

 

Bestia czy fałszywy prorok?

Biblia podaje nam opis trzech bestii (zwierząt), które są opisane w 13 i 17 rozdziale Księgi Objawienia. Co one symbolizują i jak przedstawia je nam Strażnica? Aby lepiej zrozumieć ten temat przedstawiłem je w porządku chronologicznym:

1. Niewolnik" przedstawił, że bestia z Obj. 13:11-18 (podobna do baranka a mówi jak smok, (unika nazwanie tej bestii fałszywym prorokiem), choć to co robi kwalifikuje ją do tego) Księga Objawienia 13:11-18 wymienia dokładnie czyny tegoż fałszywego: I pojmanie zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakim zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddali pokłon posagowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką (Obj. 19:20 NP. zobacz Obj. 20:10).

Kto to jest tym fałszywym prorokiem wg niewolnika?

1. w roku 1923 Rutherford - nauczał, że jest to: kościół Anglii i Irlandii.
2. 1988 r. - 'niewolnik' zmienił te naukę na: Anglo-amerykańskie mocarstwo światowe.

 

Eschatologia w wydaniu "niewolnika"

nie ma już nic wspólnego z eschatologia biblijną. Rutherford, aby ratować Towarzystwo Strażnica i swą posadę wypełnił symbolicznie Księgę Objawienia od 6-17 rozdziału w latach 1914- 1918. Dlatego doszukiwanie się jakiejś logiki w wypełnieniu proroctw jest bezsensowne. W każdym poruszonym temacie mamy, co najmniej dwa proroctwa różnie tłumaczone. Podobnie i dzisiaj "niewolnik" zwleka z odwołaniem roku 1914, jako rzekomego zakończenia czasów pogan. Jest świadomy tego, że Organizację czeka to samo, co po śmierci Russella w 1916 roku. Kiedy to naśladowcy Russella nie poparli podstępnie przejętej władzy i majątku przez Rutherforda. Jedno jest tu pewne, że diabeł przez fałszywych proroków będzie czynił wszystko, aby zwieść i wybranych (Mat. 24:24).

 

ONZ

"W tym godzinnym, żywym wykładzie odważnie utożsamiono Ligę Narodów ze szkarłatnym tworem politycznym, opisanym w 17 rozdziale Księgi Objawienia. Wykazano, że choć jej "nie ma", bo przebywa w otchłani bezczynności, to nie będzie się tam długo znajdowała (Obj. 17:8). Miała się odrodzić. "Ale zauważcie jedno", oświadczył Knorr, "proroctwo wskazuje, że kiedy po zakończeniu tej totalnej wojny 'bestia' wychodzi z przepaści, niewiasta 'Babilon' już siedzi na jej grzbiecie, albo dosiada jej zaraz po jej wyjściu". Jednakże ani ustanowiony przez człowieka pokój, ani szkarłatna bestia nie będę trwały długo. Wkrótce sama bestia zostanie ostatecznie zniszczona.''
Kiedy upadła Liga Narodów elastyczny w proroctwach 'niewolnik szybko zmienił ja na ONZ .
Bestia ta przedstawia Organizację Narodów Zjednoczonych.

"Niewolnik" używa tu typowo sekciarskich argumentów dzieląc świat na religię prawdziwą i fałszywą. Biblia takiego podziału nie zna. Nie religia (ani organizacja) zbawia, ale wiara w Chrystusa i Boże Słowo. Kąkol i pszenica będzie rosła nie poza kościołem i organizacją, ale w nich (Mat 13:24-30), a u 'niewolnika" ma szczególnie dobrą glebę do wzrostu. Niejako w swych publikacjach rozkazuje Bogu, co ma czynić, tylko sam nie wie, co ma zrobić z wcześniejszym swym pokarmem na czas słuszny, który zatruł wiele serc. Między innymi pisał:
"Kim posłuży się Jehowa do wymierzenia kary zbuntowanemu chrześcijaństwu? Odpowiedź znajdujemy w 17 rozdziale Księgi Objawienia. Ukazano tam pewną nierządnicę, "Babilon Wielki", wyobrażająca wszystkie fałszywe religie świata, w tym chrześcijaństwo. Dosiada ona bestii barwy szkarłatnej, która mi siedem głów i dziesięć rogów (Objawienie 17:3,5,7-12). Bestia ta przedstawia Organizację Narodów Zjednoczonych. Tak jak starożytny Asyryjczyk zniszczył Samarię, owa szkarłatna "bestia" 'znienawidzi nierządnicę i sprawi, że będzie spustoszona i naga, i zje jej ciało, i doszczętnie spali ogniem' (Objawienie 17:16). Właśnie ten nowożytny Asyryjczyk (grupa narodów związanych z ONZ) zada chrześcijaństwu potężny cios i obróci je w perzynę".

 

Niewolnik sługa czy oszust?

W 2001 roku wielu świadków zgorszyło się dwulicowością "niewolnika. Okazało się, że ten prawdomówny "niewolnik" współpracował z ONZ w latach 1991-2001. Po ujawnieniu tego skandalu przez brytyjskie czasopismo The Guardian w październiku 2001 roku z całego świata posypały się listy, w których domagano się od Ciała Kierowniczego wyjaśnień w tej sprawie. W zborach zawrzało.
Tłumaczenia Ciała Kierowniczego były pokrętne. Podobno chodziło jedynie o "uzyskanie dostępu do materiałów analitycznych na temat zdrowia, ekologii i problematyki społecznej znajdujących się w bibliotekach Organizacji Narodów Zjednoczonych", a po rzekomej zmianie kryteriów stawianych NGO (organizacjom pozarządowym) natychmiast wycofali swój akces. Jednakże z oficjalnych dokumentów ONZ wyraźnie wynika, że od roku 1991 (czyli od roku wpisania się Strażnicy na listę DPI), żadne przepisy odnośnie współpracy z ONZ nie uległy zmianie, a oryginalna umowa pomiędzy Towarzystwem Strażnica a Departamentem Informacji Publicznych przy ONZ (DPI) zawiera stwierdzenie, iż "organizacja [WTS] zgodziła się spełniać wymagane do tego kryteria, włącznie ze wsparciem i okazywaniem szacunku dla zasad Karty Narodów Zjednoczonych, akceptowaniem zobowiązań i środków, jakimi prowadzone są efektywne programy informacyjne w okręgach wyborczych i wobec ogółu opinii publicznej na temat działań ONZ".
Aby zamknąć ludziom usta, we wrześniowym wydaniu Naszej Służby Królestwa z 9/2002 roku ukazał się artykuł "Unikaj zajmowania się 'rzeczami nic niewartymi'". Można w nim między innymi przeczytać:
"Źródło informacji ustanowione przez Boga. Pamiętajmy, że nasz Ojciec niebiański posługuje się swoim kanałem łączności - "niewolnikiem wiernym i roztropnym". "Niewolnik" ten ma obowiązek ustalać, jakich informacji udzielić domownikom wiary i kiedy jest na to "właściwy czas". Ten pokarm duchowy jest udostępniany tylko za pośrednictwem organizacji teokratycznej. Wiarogodnych informacji zawsze powinniśmy oczekiwać ze źródła ustanowionego przez Boga, a nie od jakiejś grupy użytkowników Internetu (Mat. 24:45)".
Rok później od wydania NSK w Strażnicy 'niewolnik" znowu pokazał swoją twarz: Przez ostatnie 50 lat nie było dla Strażnicy wątpliwości, kim posłuży się Szatan (Gog z Magog) do zniszczenia "Babilonu Wielkiego" oraz zaatakowania zboru "pomazańców".

 

Kto zaatakuje Świadków Jehowy?

''Gog z Magom to poniżony od roku 1914 Szatan Diabeł. Jako istota duchowa, nie może przeprowadzić swego ataku osobiście, dlatego uczyni to za pośrednictwem ludzi. Jakie wykorzysta do tego grupy czy też organizacje? Biblia nie podaje w tej sprawie szczegółów, ale zawiera wskazówki pozwalające nam się zorientować, kim Diabeł może się posłużyć. W miarę rozwoju wypadków spełniających proroctwa biblijne sytuacja będzie dla nas coraz jaśniejsza. Słudzy Jehowy wystrzegają się domysłów, lecz pozostają czujni duchowo, w pełni świadomi rozgrywających się wydarzeń politycznych i religijnych, które odpowiadają proroczym zapowiedziom Pisma Świętego'' .
W domysły może bawić się tylko 'niewolnik" patrząc jak dalece może sobie pozwolić dowolnie wodzić ludzi za nos. To nieważne, że przez ponad 50 lat wymagał od głosiciele bezwzględnego posłuszeństwa pod karą ekskomuniki, wierzenia w coś co było zwykłym diabelskim kłamstwem, zasłaniającym się Biblią.
Wielu szlachetnych ludzi, którzy całe swe życie i mienie poświecili na rozwój tej organizacji, kiedy pokazali niekonsekwencje w podawanym pokarmie na czas słuszny, bezdyskusyjnie wyrzucono ich z organizacji. Usłyszeli na odchodne: Albo wierzysz, w to co podaje niewolnik, albo opuszczasz organizację: Ciśnie się na usta pytanie: W którą prawdę i z którego roku 'drogi niewolniku z Brooklynu' mam uwierzyć?

W tą, że bestią jest: 'Założony kościół Anglii i Irlandyi.' (.) Czy w tą, że chodzi o dwuczłonowe mocar­stwo, złożone z Wielkiej Brytanii l Stanów Zjednoczo­nych Ameryki. (.)".
"W miarę rozwoju wypadków spełniających proroctwa biblijne sytuacja będzie dla nas coraz jaśniejsza. Słudzy Jehowy wystrzegają się domysłów".

O tym wie każdy chrześcijanin. Skoro Biblia nie podaje szczegółów to skąd 'niewolnik' je brał przez tyle lat? Szefowie w Brooklynie łajają głosicieli za domysły a nic innego nie robią przez cały czas od powstania tego ruchu. Wiedzą, że będą musieli odwołać wszystko, co zostało napisane w temacie eschatologii. Cała nauka runęła już dawno, teraz trzeba jej wyprawić pogrzeb.

Ale nie ma odważnych?
Niech się 'niewolnik' nie martwi, Bóg sobie poradzi. Nie takie brednie były opisywane przez całe tysiąclecia. Bóg ma swój czas. Drogi głosicielu - odwagi! Weź i zbadaj wszystko, a to, co dobre i prawdziwe zachowaj. Co zmyślone, diabelskie odrzuć. ONZ przestaje już być wrogiem 'niewolnika', zaczęli współpracę, no chyba nie z Gogiem z Mag, a może?

Dokonana Tajemnica s 239-258, oraz rysunek

Wspaniały finał. 246

Zobacz książkę Wspaniały finał objawienia bliski s 194

Wspaniały finał objawienia bliski s. 186-198

Rysunki: 1. Niewiasta na bestii Przebudźcie 2. Baranek z rogami Strażnica 13/1986 s. 5

Depiction of "Babylon the Great" riding the back of the Wild Beast (United Nations) - Babylon The Great Has Fallen! - Gctfs Kingdom Rules, Watchtower, 1963, p. 577

Rocznik Świadków Jehowy 1975 s 206

 

Strażnica, 1 czerwca 2003, str. 20, ak. 11