• warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
  • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
  • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

Kiedy rozpoczęły się czasy ostateczne?

Ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie (...) Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela: I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało. I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny; Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień, i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Dzieje Ap. 2:15-21

 

Czasy ostateczne są długie i bogate w treść

A to wiedz, że w dni ostanie, będą to czasy trudne. Ludzie staną się bardzo samolubni, chciwi, wyniośli, zarozumiali, blu�niący Bogu, nie okazujący szacunku rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi. Bezwładni, bezlitośni; będą się dopuszczać oszczerstw; będą niepohamowani [w gniewie], nieludzcy, nieprzychylni jedni dla drugich; będą podstępni zuchwali, nadęci pychą i rozmiłowani bardziej w rozkoszach doczesnych niż Bogu. Będą udawali na zewnątrz pobożnych, ale wyzbędą się siły wiary. Unikaj takich ludzi (2 Tym. 3:1-5).

>Błędnowierca: nie poznał niczego (przynajmniej z zakresu wiary).
>Mimo to skłonny jest dysputować i wieść spory na tematy religijne.
>szkodzą jednak nie tylko samemu orędziu chrześcijańskiemu,

 

Cały czas od 33- ?

Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła (Dz. Ap. 2:39). Apostoł Piotr wyra�nie podkreślił, że czasy ostateczne ciągną się od dnia wylania Ducha �więtego podczas Pięćdziesiątnicy, do przyjścia Pańskiego.

 

Kiedy się skończą?

>Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swej ustanowił�. Dz. Ap. 1:6,7
>Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Łuk. 18:8

 

Kto wytrwa do końca

Wtedy wydadzą was na cierpienia i na śmierć. I będą was nienawidzić wszystkie narody z powodu mojego imienia. Wówczas wielu upadnie. I będą się wzajemnie wydawać i nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i uwiodą wiele ludzi. A ponieważ spotęguje się nieprawość, u wielu osłabnie miłość. Lecz kto wytrwa aż do końca będzie zbawiony (Mat. 24:9-13).

>Wyrzekający się mocy Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni (Tyt. 1:16).
Obja�nienie prostokštne zaokršglone: Aż do przyj�cia PańskiegoObja�nienie prostokštne: Od wylania Ducha �więtego Joel. 3:15

 

33 Biblia ?
1799 Strażnica 1914

1914 Strażnica ?

 

 

Wymyślone dni ostateczne

 

 

Koniec czasu wg Russella trwał od 1799-1914 czyli 115 lat, .
Koniec czasu, albo przygotowania Jehowy liczy się od roku 1799 do 1914 i chociaż odznacza się wielkim rozmnożeniem umiejętności, większem, aniżeli w jakimkolwiek czasie przedtem, to jednak zakończy się czasem wielkiego ucisku, jakiego nigdy jeszcze nie było.

 

1943 roku zmiana o 180 stopni

Rok 1914 wyznaczyły proroctwa biblijne. (...) Potwierdzeniem poprawności tej daty jest okoliczność, że stosunki światowe, które miały się ukształtować w tym okresie, nastały od roku 1914 � dokładnie tak, jak to zostało przepowiedziane (...).

 

Zmiana z miesiąca na miesiąc

Co najważniejsze czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy danej przez Stwórcę, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo.
Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy naszego Stwórcy, że obecny niegodziwy i pełen bezprawia system rzeczy zostanie zastąpiony przez nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo.

Jak zabłyśnie nowe światło w tym temacie?

(Tom III s.15, 55 u.2)

Przebud�cie się! 10/1995 r. s 4

Przebud�cie się! 11/1995 r. s 4