• warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
  • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
  • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

Fałszywy prorok - wg Biblii

Biblijne proroctwo mówi też o fałszywym proroku, który będzie pomocnikiem antychrysta, niejako jego pełnomocnikiem do spraw religii. Pan Jezus cały czas zapowiadał pojawienie się fałszywych proroków (Mat. 24:5,11, 24). Jednakże ten zwodziciel pojawi się jak to zostało spisane w okresie przed 'wielkim uciskiem', lub na jego początku. Biblia przestrzega, że będzie to najgorszy ze wszystkich fałszywych proroków, jacy się dotychczas pojawili. Jego czas będzie taki sam jak antychrysta (Obj. 19:20,21).

 

Zwierzę wychodzące z ziemi - to fałszywy prorok

Apostoł Jan w trzynastym rozdziale widzi dwie bestie (zwierzęta), jedną wychodzącą z morza, którą jest antychryst, i zwierzą wychodzące z ziemi, którym jest fałszywy prorok. "I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, a mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, tak, że ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi (Obj. 13:11-13).
W Księdze Objawienia Pan Jezus jest nazwany Barankiem. Jednak w tym miejscu widzimy prawie doskonałą imitację naszego Zbawcy, po to, aby łatwiej móc oszukać ludzi. Ma dwa rogi podobne do baranich, ale mówi jak smok, czyli szatan. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po owocach poznacie ich (Mat. 7:15,16).
Fałszywy prorok ma w mistrzowski sposób reprezentować antychrysta. Pod osłoną swego posłannictwa będzie daleko niebezpieczniejszy niż zagorzały ateista. Będzie musiał przekonać cały świat, a szczególnie ten chrześcijański (religijny), że Antychryst jest prawdziwym mesjaszem. Jak donosi nam Biblia, że ta misja diabelska mu się powiedzie. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (Jan 8:44).

 

Kłamstwem odwróci od Boga wiele serc.

Diabeł wie, że dwóch potrafi więcej dokonać niż jeden. On też wie, że antychrystowi łatwiej będzie podporządkować sobie serca i dusze ludzkie, jeżeli w grę będą wchodzić sfery duchowe, między innymi religia. Fałszywy prorok, będzie budował autorytet antychrysta. Będzie sprawował funkcję niejako pierwszego ministra w jego odstępczym kościele. Będzie szefem propagandy i twórcą antychrześcijańskich fałszerstw. On będzie starał się zmusić wszystkich z wyjątkiem tych, którzy znają swego Boga i Jego Słowo, do służby dla antychrysta, zarówno prostych ludzi, jak i rozumnych uczonych myślicieli.
Jego zadanie nie będzie ruchem ateistycznym, stojącym w opozycji do chrześcijaństwa. Wprost przeciwnie, będzie religią skoncentrowaną na oddawanie boskiej czci jedynej osobie - człowiekowi, który zasiądzie w świątyni czyniąc się bogiem.

 

Cudami będzie zwodził ludzi

Jak uda mu się przekonać inne religie niechrześcijańskie, które też pójdą w podziwie za nim? (Obj. 13:8). Osiągnie wielkie sukcesy militarne, społeczne, rzekome cuda, którymi umiejętnie omota i usidli ludzi. Wielu widząc jego sukcesy poparte 'cudami' uzna go jako prawdziwego proroka. Na oczach ludzi spadnie ogień z nieba na ziemię (Obj. 13:12,13). Z pewnością będą się działy inne wyrafinowane 'cuda', choćby takie, że posag przemówi. Tekst mówi, że dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia. Jest to dla nas wszystkich przestrogą, że nie każdy cud jest od Boga, i nie każdy, kto coś przepowiada i spełni się to, jest wysłannikiem Boga:
Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im. To nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, który ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać ( 5 Mojż. 13:2-5).

Wielki Ucisk - będzie potężnym wichrem, który oczyści Kościół z plew.

Cuda, które uczynił Mojżesz przed Faraonem, były na polecenie Boga, jednak czarownicy i mędrcy egipscy uczynili to samo, ale nie wszystko (2 Mojż. 7:11,22) Dlatego Bóg już przez Mojżesza zachęcał lud, aby znał Jego przekazania i trwał w Jego Słowie sercem niepodzielnym.
Odstępcze chrześcijaństwo stanie się prześladowcą Chrystusowego Kościoła. Jeżeli Ewangelia nie zmieni ludzkich serc, to poprzez starą egoistyczną naturę człowieka dojdzie do głosu agresywność, zachłanność i ucisk. Każda religia (każdy człowiek) nie polegający całkowicie na Ewangelii Jezusa Chrystusa, będzie potencjalnym zwolennikiem fałszywego proroka, który będzie za pomocą ognia i miecza, oraz podziałów i zniewolenia duchowego, zdobywać uznanie samozwańczych przywódców. Ileż zła popełniono w imię religii? Żadne słowa nie są wstanie ująć cierpień i tragedii ludzi, które rzekomo czyniono w imieniu Boga. Wielki Boży człowiek zarzucił wysłannikom szatana: Czy w obronie Boga chcecie mówić przewrotnie, albo gwoli niemu mówić kłamliwie? (Hioba 13:7 NP.).
Nikt tak nie zaszkodził chrześcijaństwu jak ono samo dzieląc się, oskarżając, prowadząc wojny rzekomo w obronie Bożej sprawy. Ale najbardziej ohydne jest głoszenie w imieniu Boga kłamliwej nauki. Łatwiej człowiekowi wyleczyć się z ran fizycznych zadanych mieczem niż z psychomanipulacji, gdzie z Boga miłości, uczyniono tyrana.
Fałszywy prorok będzie starał się wykorzystać argumenty podzielonego chrześcijaństwa i doprowadzi świat religijny do jedności w jego duchu. Jednak nie ścierpi on tych, którzy będą trzymać się Ewangelii Chrystusowej. Uczyni to, co przez stulecia czynili cesarze, dyktatorzy, oraz ci, którzy mieli strzec czystości Ewangelii. Kiedy we Francji prześladowano hugenotów, konfiskowano im majątki, nie mogli sprzedawać ani kupować, nie mogli otrzymać pracy, urzędy były dla nich zamknięte, nawet odbierano im dzieci. Jeżeli uniknęli stosu, to wrzucano ich do więzień, zsyłano ich na galery lub wypędzano z kraju. Wydawałoby się, że postęp cywilizacji nie pozwoli powtórzyć takiej zbrodni, lecz fakty i wydarzenia drugiej wojny światowej, pozbawiają nas takich złudzeń i zmuszają do uwierzenia w proroctwa biblijne.
Apostoł Jan pod natchnieniem Ducha Bożego ostrzegał: Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest (1 Jana 4:1,2). Dlaczego tak bardzo ważne jest napomnienie Jana, aby zwracać uwagę na to, czy dany prorok uznaje:, że Jezus przyszedł w ciele? Ponieważ walka będzie toczyła się o to kto jest Mesjaszem - Jezus Chrystus, czy Antychryst?. Fałszywy prorok będzie przekonywał wszystkim, że jest nim antychryst. Nie będzie pozbawiony dowodów skuteczności działań antychrysta. Jak podaje nam Objawienie, że dostanie on od szatana (smoka): władze moc i tron i oddadzą mu pokłon mówiąc: Któż jest podobny zwierzęciu (antychrystowi) i któż może z nim walczyć?(Obj. 13:4 NP.).
Dziś coraz częściej możemy w prasie i innych przekazach przeczytać czy usłyszeć, że Jezus Chrystus był samozwańczym prorokiem, zdolnym kaznodzieja, był postacią legendarną etc. To nie są puste i pozbawione treści słowa. Atak będzie się nasilał. Być chrześcijaninem to będzie znaczyło, być nikim w oczach zwolenników diabła. Niestety już dziś możemy usłyszeć od ludzi, którzy mają pilnować Słowa, i paść trzodę Bożą, że doniesienia biblijne o stworzeniu człowieka, o potopie to mity. Jak potop był mitem, to i Pan Jezus jest mitem, ponieważ to On mówiąc o swoim powtórnym przyjściu powiedział: Jak było za dni Noego tak będzie z przyjściem Syna człowieczego? Mat. 24:37-44 NP).
Czyżby ci ludzie z legend czerpali swe zyski? Najsmutniejsze jest jednak to, że ludzi tych uważa się w swoich kręgach za namiestników Boga na ziemi. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano: Obyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich I zwyciężył, gdy będziesz sądzony. (Rzym 3:4 NP.).
Aby rozpoznać czasy przyszłe i nie dać się zwieść czytajmy te fragmenty Biblii, które nas do tego przygotowują, a jeśli żyjemy w tym czasie, informacje te pomogą nam zachować wierność Słowu. Ten, który zaniedbuje czytania i zachowywania tych słów, wystawia się na pokusę i jest łatwym łupem. Ludzie chcą mieć znaki i cuda, za dni antychrysta będą je mieli o czym przekonuje nas Biblia. Tylko los tych, którzy się za nim opowiedzą będzie taki sam (Obj. 20:1,2 NP). Zatem usłuchajmy Apostoła Pawła i prośmy Pana o dar rozróżniania duchów ( 1 Kor. 12:10).