• warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
  • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
  • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

1925 rok

Co się stało w 1925 roku?

Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną; nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują (Jer. 23:21). Do takich proroków zaliczał się też Józef Rutherford, który chcąc utrzymać przy sobie ludzi, nie szczędził grosza na rzeczy, które apostoł Paweł nazwał baśniami, oto jedna z nich: Aby jeszcze mocniej rozpalić wyobraźnię ludzi, Rutherford założył niewielką wytwórnię filmów i fabrykę aparatów projekcyjnych do ich wyświetlania:

"Obraz pokazuje brata Rutherforda i jego towarzyszy gotowych do podróży. ...Jadą do pewnych przyjaciół i pytają, czy ich syn mógłby pojechać z nimi przez Cesarską Dolinę. (...) Rodzice chłopcu chętnie na to pozwalają - wszyscy odjeżdżają . (...) Rutherford przechodzi dolinę pieszo, ogląda owoce, jarzyny i inne rosnące tam rzeczy. Podług obrazu wszystko znajduje się w dobrym stanie (...) Obraz się zmienia (...) widać, jak automobil spada z boku skalistej góry, ci co byli w automobilu, powypadali i wszyscy zostali zabici, to jest cała rodzina chłopca. (...) Brat Rutherford stara się pocieszyć chłopca (...) pisze list i oddaje go chłopcu, mówiąc mu, aby nie otwierał listu aż w 1925 roku `usłyszy, że Abraham zmartwychwstał. (...) Obraz pokazuje chłopca w 1925 roku, jak czyta w porannej gazecie grubymi literami: "Abraham ZMARTWYCHWSTAŁ W PALESTYNIE" (...) Przypomina się chłopcu, aby przeczytał list, który mu Sędzia wręczył (...) patrzy na kalendarz, który pokazuje rok 1925; otwiera list który mówi żeby zatelefonował do Abrahama. Chłopiec okazuje wielką radość, gdy telegrafuje do Abrahama w Palestynie w roku 1925.

W roku 1920 Rutherford wydał książkę zatytułowaną: "Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą". Było to wyznanie wiary religijno - polityczne J. F. Rutherforda. Sędzia próbował w niej wyjaśnić, zresztą w sposób bardzo zawiły, że poczynania ludzi zmierzające do ustanowienia na ziemi wiecznego pokoju po trudnych dniach pierwszej wojny światowej są bezcelowe. Ludzkie wysiłki miały według, J. F. Rutherforda, doprowadzić jedynie do jeszcze większej anarchii i chaosu, a w rezultacie do zakończenia starego "systemu rzeczy", na gruzach którego miało powstać tysiącletnie Królestwo Boże. Treść książki i "nowe proroctwo" w niej zawarte na nowo rozpaliły nadzieję na "koniec świata" i nastania Millennium.

Od wydania tej "elektryzującej" publikacji rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja nazwana "KAMPANIĄ O MILIONY!" Na wykłady Sędziego, wynajmowano hale sportowe, zamieszczano całostronicowe ogłoszenia w gazetach tak, aby zgromadzić jak najwięcej ludzi, wydrukowano masę ulotek i broszur. Po minionych, niespełnionych latach nadziei według nauk Russella, J. F. Rutherford, musiał zaskoczyć ludzi czymś niecodziennym. No i zaskoczył. W książce: "Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!" objawił nową datę: 1925 rok. Zamieszczony niżej tekst mówi o tym, że w wymienionym roku miało nastąpić zmartwychwstanie proroków starego Zakonu.
(...) Pismo Święte stanowczo powiada, że nastąpi zmartwychwstanie Abrahama, Izaaka, Jakóba i innych mężów starego Zakonu i że oni otrzymają pierwsi łaskę, przeto możemy spodziewać się w roku 1925-tym powrotu tych wiernych mężów Izraela ze stanu śmierci, gdy zostaną wskrzeszeni do życia i przywróceni do doskonałego stanu ludzkiego, oraz uczynieni widzialnymi, legalnymi przedstawicielami nowego porządku rzeczy na świecie.
Opierając się tedy na argumentach powyżej wyłuszczonych, że stary porządek rzeczy, stary świat, skończył się, a zatem przemija, i że nowy ład nastaje, oraz że rok 1925-ty zaznacza się zmartwychwstaniem wiernych i zasłużonych mężów starożytności i początkiem odbudowy, słusznem będzie mniemać, że miliony ludzi z żyjących teraz na świecie będą jeszcze znajdować się na świecie w roku 1925-tym. A wtenczas, opierając się na obietnicach wymienionych w Słowie Bożym, musimy przejść do stanowczego i niezaprzeczonego wniosku, że miliony z żyjących teraz na świecie ludzi nigdy nie umrą.
Możemy przeto z ufnością oczekiwać, że rok 1925-ty zaznaczy się powrotem Abrahama, Izaaka, Jakóba i wiernych proroków Starego Zakonu, a mianowicie tych, których Apostoł (Paweł) wymienia w jedenastym rozdziale listu do Żydów - do stanu ludzkiej doskonałości.

W roku 1922 na zgromadzeniu w Cedar Point ogłoszono orędzie Rozgłaszajcie wieść o królu i królestwie. Ogłoszono również, że w roku 1925 umrze ostatni z członków "małego stadka" należących do 144.000 wybrańców.

 

Zafałszowanie historii

Strażnicy z 1991 próbuje przedstawić te bajki jako dobitne prawdy:
O Od roku 1922 zaczęto publikować i rozpowszechniać dobitne prawdy biblijne demaskujące babilońską religię fałszywą, a zwłaszcza kościoły chrześcijaństwa. Zauważano potrzebę uświadomienia oczyszczonemu ludowi Bożemu, jak ważne jest całkowite zerwanie z wszelkimi formami fałszywego kultu.
OCo więcej, szeroko rozpowszechniona broszura Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! przedstawiała pogląd, że w roku 1925 zaczną się spełniać zamierzenia Boże co do przywrócenia raju na ziemi i wskrzeszenia wiernych sług Bożych z dawnych czasów. Wydawało się, że wytrwałość pomazańców niebawem zostanie nagrodzona.

Ówczesny "niewolnik" w osobie Rutherforda zmuszony został do sklecenia nowych "proroctw" w postaci artykułu "Narodziny narodu, gdzie podał nowe zrozumienie 12 rozdziału księgi Objawienia. Dzięki temu bracia nareszcie mogli właściwe pojąć znaczenie burzliwych wydarzeń z lat 1914-1919. (...) Badacze Pisma Świętego pełnili służbę z myślą o konkretnej dacie - najpierw o roku 1914, a potem 1925. Teraz zrozumieli, że muszą trwać w służbie tak długo, jak długo będzie sobie życzył tego Bóg.

O Dowody w tym dziele przytoczone wykazały, że stary świat (społeczno polityczny ustrój) zaczął przemijać w roku 1914, a całkiem przeminie w kilku następnych latach. Dowody biblijne wykazują, że wielu przejdzie ten ucisk i tych właśnie Pan obdarzy pierwszymi błogosławieństwami restytucji.
O Ci wierni mężowie będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi.

OPo roku 1925 w niektórych zborach we Francji i Szwajcarii gwałtownie obniżyła się liczba obecnych na zebraniach. Wielu doznało zawodu również w roku 1975, gdy nie spełniły się ich nadziej związane z nastaniem Milenium. W rezultacie część osób opuściła organizację. Inni próbowali podkopać wiarę współwyznawców i musieli zostać wykluczeni.
Co właściwie było do podkopania, uczynił to bezbłędnie "niewolnik" w swych czasopismach. Zapowiadał różne opowiastki nie mające nic wspólnego z Bogiem, ani Jego Słowem, i kiedy głosiciele połapali się, że zostali oszukani, wyłączyli ich za to, że innych próbowali przestrzec przed wpadnięciem w podstępne oszukańcze sidła. Która z tych "nauk" Rutherforda o roku 1925 była prawdziwa?

 

Czy to był pokarm na czas słuszny?

W roku 1925, kiedy nie zmartwychwstali oczekiwani prorocy i nie nastało Królestwo Boże, Rutherford, ogłosił że nic się nie wydarzyło, bo do pełnej liczby wybranych zabrakło 50.000 ludzi. Będąc jednak przekonanym że prorocy niebawem zmartwychwstaną, nadal organizował wielkie zgromadzenia i wygłaszał płomienne apele o zdwojenie wysiłku na rzecz zbliżającego się Królestwa. W 1929 roku za pieniądze "Towarzystwa Strażnica" wybudował w Kaliforni w najpiękniejszej dzielnicy San Diego, luksusowo wyposażoną willę; oczywiście dla proroków (patrz Dom Książąt). Wokół niej urządzono ogród owocowy, wykopano basen i zbudowano garaż w którym stały dwa szesnasto cylindrowe Cadilaki. Wille nazwano "BET SARIM" to znaczy "Dom Książąt". Rutherford często wychodził na dach willi i wypatrywał, czy gdzieś w oddali nie ujrzy zbliżających się proroków.

 

Badacze oskarżają sędziego o fałszywe proroctwa.

W związku z zamieszaniem jakie wywołało Towarzystwo "proroctwami" Rutherforda, w dniach od 1 do 3 lutego 1930 r. w Detroit zebrał się Komitet nadzwyczajny do zbadania całej sprawy. A sprawa była poważna, z powodu nie spełnionego proroctwa została podważona wiarygodność Badaczy w oczach opinii publicznej. Gorszą jednak rzeczą było rozbicie wewnętrzne. Ustalono, że winę za taki stan, w Organizacji, ponosi osobiście J. F. Rutherford. Komitet na zebraniu uchwalił potępiającą ten czyn rezolucję.

  

 Głos Prawdy art. C s. 8 Dedroit I - rok 1930 (podkreślenie SN)

 

Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą ! wyd. w j. pol. 1920 r. s.59,60 (podkreślenie SN)

Miliony s.65 (podkreślenie SN)

Miliony s.60-61 (podkreślenie SN)

Strażnica 23/1991r. s.13 § 17 (podkreślenie SN)

Strażnica 21/1993 s 11 p 18 (podkreślenie SN)

Strażnica 21/1993 s 12 p 19,20 (podkreślenie SN)

Harfa Boża s. 345 p 565 r wyd. 1929 (podkreślenie SN)

Harfa Boża s. 352 p 580 r wyd. 1929 (podkreślenie SN)