• warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
  • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
  • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

144 000 - Liczba symboliczna czy literalna?

I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion Izraela.
Celem chwilowego zawieszenia realizacji wyroków sądów będzie "zapie­czętowanie" tej grupy ludzi. Objawienie nazywa tych ludzi "sługami naszego Boga". Na podstawie tych wierszy możemy wnosić, że są to Żydzi pochodzący z dwunastu plemion mający do spełnienia szczególna misję. Ludzie ci będą własnością Boga. Fragment ten nie podaje, w jaki sposób Bóg będzie ochraniał tę szczególną grupę, ale wiemy, że to będzie miało miejsce. W czternastym rozdziale tej samej Księgi liczba 144.000 "podąża za Barankiem", co zmoże oznaczać, że w okresie Wielkiego Ucisku będą specjalnymi świadkami ewangelii. Służba 144.000 zapieczętowanych oraz innych świadków doprowadzi do tego, że "ta ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom" (w. 14).
Świadkowie Jehowy nazwali ich pierwszymi owcami, lub pomazańcami, którzy będą zabrani do nieba (od razu po śmierci, aby tam panować razem z Chrystusem, który wg ich nauki rozpoczął dokłdnie w 1914 roku).
CO MÓWI BIBLIA O 144.000?
Z kontekstu Biblii niezbicie wynika, że 144.000 opieczętowanych pieczęcią to wierzący narodowości żydowskiej. Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. Ponadto plemiona te są imiennie wymienione w (wersetach 5-8), co nie daje absolutnie żadnych podstaw ku temu, aby utożsamiać opieczętowanych z którymkolwiek kościołem. Opieczętowani będą mieli wypisane imię Ojca i Jezusa Chrystusa. Tym bardziej, że następne wiersze mówią o wszystkich pokoleniach ziemi:

Obj. 7:4

Obj. 7:3

Obj. 7: 4-8

Zwolennicy porwania Kościoła przed Wielkim Uciskiem nauczają, że: "bezpośrednio po 'Pochwyceniu' na ziemi nie będzie chrześcijan, to jednak pozostanie Pismo Święte i inna literatura chrześcijańska. Innymi słowy, ludzie będą mieli dostęp do informacji prowadzących) do zbawczej wiary. (Pismo uczy, że do Duch Święty, a nie książka wprowadza we wszelkie poznanie (Jan 16:13). Skoro Duch Święty miałby być zabrany przed Wielkim Uciskiem, to nikt nie mógłby być zbawiony, (przypis autora).

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi s 124-126

Obj. 7:3 NP

Obj. 14:1 NP