• : Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/modules/filter/filter.module on line 792.
 • : Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/modules/search/search.module on line 728.
 • : Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/sites/all/modules/mp3player/mp3player.module on line 1203.
 • : Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/sites/all/modules/mp3player/mp3player.module on line 1208.
 • warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
 • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
 • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

Chronologia

 • 1844 - Miller (1782-1849) ogłasza na ten rok Widzialny powrót Jezusa.
 • 1852 - Urodził się Karol Taze Russell w Pensylwanii (16 luty 1952 r.) Pochodził z rodziny prezbiteriańskiej. Pracował u swego ojca jako subiekt w sklepie. Kilkakrotnie zmieniał swoje przekonania religijne.
 • 1870 - Rozpoczął z kilkoma osobami samodzielnie interpretować Biblię.
 • 1874 - Na ten rok zapowiedział niewidzialne przyjście Chrystusa
 • 1876 - Zapoznał N. Barboura - zawiedzionego proroctwami Millera z 1843-1844, który wyznawał podobną naukę. Wspólnie wydali razem periodyk pt. "Zwiastun Poranka" (do maja 1879) CH.T. Russell ogłosił, że z przyzwolenia ludzi i Boga ma prawo wykładać Biblię. Został pastorem nad grupą własną i Barboura.
 • 1878 - Spodziewa się porwania do nieba (Strażnica 15 VII 1906r.). Rozchodzi się z Barbourem.
 • 1879 - Russell samodzielnie zaczyna wydawać miesięcznik pt. "Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa" (w języku angielskim nakład - 6000 szt.).W tym samym roku żeni się z Marią F. Ackley.
 • 1881 - Rejestruje w Pittsburgu "Strażnica Syjońska Towarzystwo Traktatowe"
 • 1884 - Russell przyjmuje przydomek "Pastor"
 • 1886 - Wydaje Pierwszy Tom Wykładów Pisma Świętego, pt. "Boski Plan Wieków" (w języku pol. ukazała się w 1907) z cyklu "Wykłady Pisma Świętego." (następne pięć tomów wydał do roku 1904)
 • 1892 - Od tego roku Strażnica ukazuje się jako dwutygodnik
 • 1906 - W tym roku rozwodzi się z żoną. Od 1897 r. żył w separacji Strażnica Nr 1974/18 r.,str.22).
 • 1909 - Przenosi siedzibę do Nowego Jorku (Brooklyn). Nadaje jej nową nazwę, "Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej" (w 1939 Rutherford przywraca poprzednią nazwę).
 • 1910 - Russell odwiedził Polskę i spotkał się z kilkunastoma osobami.
 • 1913 - Zakłada w Londynie filię europejską Strażnicy pod nazwą "Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego."
 • 1914 - Z niecierpliwością oczekuje spełnienia się przepowiadanych przez niego nauk, takie jak: Upadek królestw tego świata, kościołów, zmartwychwstanie, porwanie żywych do nieba. Po niespełnionych proroctwach , nie wycofuje się z błędnych nauk, ale przenosi je na rok 1915, później na rok 1918.("Życie wieczne w wolności synów Bożych" str.229-230, Strażnica ,1975/21s.17)
 • 1916 - Ch.. T. Russell umiera w pociągu jadąc na wykład z serii "Świat się pali".
 • 1917 -J. F. Rutherford (1869 1942) dotychczasowy doradca prawny Towarzystwa z wykształcenia - prawnik, zostaje drugim prezesem , wbrew woli testamentu Russella. Przyjmuje przydomek "Sędzia". Wydał siódmy Tom pt. "Dokonaną Tajemnica", która w większości zawierała opracowania Russella. Sukcesywnie zmienia nauki swego poprzednika, co doprowadza do podziału w szeregach Organizacji.
 • 1917 - Po śmierci Russella dochodzi do podziału w Organizacji. Rutherford przejął dotychczasową siedzibę, natomiast jego przeciwnicy nadal wydawali swoje czasopismo w Detroit pt. nazwa "Strażnica", której to nazwy zabronił im używać Rutherford i od roku 1925 wydawali swe pismo pod tytułem " Straż"
 • 1918 - Rutherford wraz ze swymi współpracownikami zostaje aresztowany pod zarzutem uprawiania szpiegostwa. Dostali wyrok po dwadzieścia lat, po dziewięciu miesiącach opuszczają więzienie w 1919 roku za kaucję (20.000 $) To wydarzenie podciągnął pod proroctwo z księgi Objawienia jedenasty rozdział.
 • 1918 - Powstaje filia polska Strażnicy z Detroit, która w latach dwudziestych utworzyła niezależną organizację Badaczy Pisma Świętego.
 • 1919 - Wydał pierwszy numer czasopisma pt. "Złoty Wiek" (od 1937 r. jako "Pociecha" a od 1946 jako "Przebudźcie się!").
 • 1920 - Rutherford wydał książkę pt."Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą", która na początku przyniosła mu rozgłos, a później sromotną klęskę. Zapowiadał w niej, że w 1925 roku powstaną z martwych prorocy Starego Testamentu i w tym celu wybudował dom, nazywając, go "Domem Książąt". zobacz. Strażnica Nr 16/1984,s. 24-25 i 21/1993 r.,str.11.
 • 1922 - Rozpoczyna nadawanie audycji radiowych. W tym roku dopiero zaczyna uczyć, że rok 1914 jest rokiem przyjścia Chrystusa.(Strażnica Nr 1,1991 r.,str.12). Wcześniej popierał naukę Russella, że nastąpiło to w 1874r.)
 • 1924 - Zakłada radiostację WBBR.
 • 1925 - Zbiera owoce swej nauki o roku 1925. Z tego powodu opuszcza go wielu ludzi. Po latach Strażnica napisała jego wypowiedź: "Cóż ośmieszyłem się" Szkoda, że nie napisano czym. (Strażnica 14/1985r.,s. 24 ; Strażnica 23 /1993r. s.18 p. 17).
 • 1928 - Zaprzestaje wydawać książki Russella . "Wieczyste zamierzenie Boże odnosi teraz triumf" s.9). Została wycofana nauka o Piramidzie Cheopsa, na podstawie, której Russell obliczył rok 1914. (Strażnice 8/1969 r.,s.4 ; 5/1961r.,s..14).
 • 1931 - W tym roku nadaje nową nazwę, Świadkowie Jehowy
 • 1935 - Wprowadza naukę o drugich owcach, zamienia krzyż na pal. W styczniu tego roku, głosił, że: Armagedon jest kwestią miesięcy. ("Wszechświatowa wojna bliska" str.26).
 • 1938 - Odchodzi od powoływania starszych przez zbory i wprowadza tzw. "teokratyczne zarządzanie zborami", czyli, że każdy starszy musi być zaakceptowany i zamianowany przez Brooklyn. Obecnie takie uprawnienia dostały biura oddziałów Towarzystwa Strażnica.
 • 1939 - Zmienia nazwę czasopisma "Strażnica z "Strażnica Syjońska Zwiastun Obecności Chrystusa" na "Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy".
 • 1940 - Naucza aby wstrzymywać się od zakładaniem rodzin i rodzenia dzieci do czasu Armagedonu, który miał nastąpić w 1941 roku. W tym samym roku wydaje broszurę pt. "Dzieci"(Strażnica 15 IX 1941).
 • 1942 - Rutherford umiera w San Diego, po 25 - letnim kierowaniu Organizacją.
 • 1942 - W tym samym roku zostaje wybrany trzeci prezes Towarzystwa Strażnica. N. Knorr (1905 - 1977)
 • 1943 - Zakłada "Biblijną Szkołę Strażnicy" Gilead. W tym roku oficjalnie wprowadził niewidzialne przyjście Chrystusa na rok 1914, a nie jak dotychczas głosili jego poprzednicy na rok 1874 (Strażnica Nr 21/1975,s.16, przypis).
 • 1945 - Wprowadza zakaz transfuzji krwi. Jego Świadkowie oczekują wraz z końcem II wojny światowej "przekształcenia się w bitwę Armagedonu (Strażnica Nr 1993/7 r. s.20).
 • 1947 - Sprzedaje "Dom Książąt".
 • 1950 - Wydaje "Biblię Nowego Świata" (Nowy Testament).
 • 1952 - Wprowadza wykluczenia ze zboru (Strażnica Nr 22/1968 s.6).
 • 1953 - Zakłada związek małżeński, a tym samym wycofuje wcześniejszą naukę na ten temat. 
 • 1957 - Likwiduje rozgłośnię radiową Towarzystwa Strażnica WBBR.
 • 1961 - Wydaje całą "Biblię Nowego Świata" (wersja angielska ).
 • 1966 -Naucza, że w 1975 roku skończy się 6000 lat od stworzenia Adama, a tym samym należy w tym roku oczekiwać Armagedonu.
 • 1973 -Wprowadza wykluczenie ze zboru za palenie tytoniu ("Nasza Służba Królestwa" Nr 4/1974 r.)
 • 1977 - Umiera, będąc najdłużej prezesem Strażnicy N. Knorr. (28 lat)
 • 1977 - Władzę przejął wieloletni vice prezes F. Franz. Pochodził z rodziny katolicko-luterańskiej. Później był prezbiterianinem. Chrzest w Organizacji przyjął w 1914 roku.(Strażnica Nr 18/1987r s.23).. Nauczał, że "nie przeminie jego pokolenie" pamiętające rok 1914, zanim nadejdzie Armagedon.
 • 1980 - W tym roku z Ciała Kierowniczego odchodzi R. Franz - bratanek czwartego prezesa. Po nagonce Towarzystwa Strażnica na niego wydaje książkę pt. "Kryzys sumienia" (ang. i niemieckim). (polskim w 1998 r)
 • 1981 - Po opuszczeniu niektórych członków C.K., którzy opuścili Organizację, wprowadził obowiązek wykluczania ze zboru tych, którzy ją sami porzucają (Strażnica 23/ 1981r. s.9).
 • 1987 - Byli świadkowie nagrali film video, który pokazuje kulisy Organizacji.
 • 1985. dwóch kolejnych członków Ciała Kierowniczego opuszcza Towarzystwo Strażnica.(L.Greenlees, E.Chitty).
 • 1989 - Zarejestrowano w Polsce Świadków Jehowy. Rozpoczęto budowę Biura Oddziału w Nadarzynie pod Warszawą, który oddano do użytku w 1993 r.
 • 1992- W wieku 99 lat umiera czwarty prezes Towarzystwa F. Franz.
 • 1992 - W tym samym roku na piątego prezesa powołano Miltona Henschela.
 • 1995 - wycofano się z podstawowej nauki o pokoleniu roku 1914
 • 1996 - pozwolono na odbywanie zastępczej służby wojskowej Strażnica 9/1996
 • 1999 -prezes Milton G. Henschel ostatni raz podpisuje Strażnice swoim nazwiskiem (datuje się na 15.XII. 1999 rok).
 • 2000 - w Strażnicy nr 1/2000, ukazał się artykuł o powołaniu czterech

    nowych członków Ciała Kierowniczego w miejsce podpisu prezesa jest
wstawiony wydawca Strażnicy.

 • dnia 7 października 2000 r. Henschel piąty prezes Towarzystwa Strażnica abdykował wraz sześcioma dyrektorami Rady Nadzorczej w ramach reorganizacji struktur Świadków Jehowy.
 • Miejsce prezesa który abdykował, zajął Don Adams.